Po devíti letech na trhu jsme se rozhodli předat štafetu dále a naše laboratoř v Praze se s Vámi tímto loučí. Od března převezmou naše služby v plném rozsahu Veterinární laboratoře Tábor – s nimi budeme v úzkém kontaktu pracovat na převedení našich znalostí a dovedností k nim, aby Vám, našim klientům, oblíbená služba zůstala […]