Pro majitele zvířat

Má Váš pes v pořádku štítnou žlázu?

Štítná žláza je nevelký orgán, který má však velký vliv na celkový zdravotní i psychický stav Vašeho psa. V následujících odstavcíxh Vám chceme podat základní informace o příznacích poruch této žlázy a i o vyšetřovacích a léčebných možnostech.

Co je štítná žláza ?

Štítná žláza je nevelký orgán, složený ze dvou laloků, a je uložena v dolní části krku zvířete. Tato žláza produkuje hormon, který se nazývá tyroxin. Tento hormon, kromě jiného, řídí rychlost, se kterou tělo zpracovává živiny. Pokud je hormonu málo, tělo je „líné“, pokud mnoho, je přeměna látek v organismu příliš rychlá, organismus pracuje „neekonomicky“.

Jak poznat, že štítná žláza mého psa nepracuje správně ?

Psi trpí poruchami štítné žlázy velmi často. Nejčastěji se problémy projevují kolem 4. až 6. roku. Pro psy je typický nedostatek tvorby tyroxinu, porucha štítné žlázy s malou produkcí tohoto hormonu, která se nazývá hypotyreóza. Postižení psi bývají pomalejší, snadno tloustnou, což ale neznamená, že každý pes s nadváhou má poruchu štítné žlázy. Při déle trvajícím nedostatku tyroxinu můžete pozorovat zhoršenou kvalitu srsti (matná srst, lupy) a někdy i její vypadávání, častá je ztráta podsady. Neléčení psi mají často velmi málo srsti hlavně na ocase, který může být téměř nebo zcela lysý. Stejně jako u lidí, i u psů se může projevit změna v psychice, pes je rozmrzelý, lenivý, neochotný k pohybu, pomaleji se učí. Může být také zimomřivý.

Jaká jsou další rizika nerozpoznané poruchy?

Pes s poruchou štítné žlázy nejen hůře vypadá, ale při poruchách štítné žlázy dochází i k poruše hospodaření s tuky. Častá je vysoká hladina cholesterolu, což je rozhodně nežádoucí zátěž. Feny, které trpí hypotyreózou mají často poruchy pohlavního cyklu a obecně problémy s reprodukcí, samci jeví menší zájem o feny. Kožní projevy bývají často velmi zatěžující pro psa i majitele a při nerozpoznané prvotní příčině často vedou k opakované léčbě antibiotiky nebo kortikoidy.

Jaká je diagnostika této poruchy, tj. jak ji veterinární lékař pozná?

Pro ověření funkce štítné žlázy se používá několik laboratorních testů. Jednak se měří přímo hladiny hormonu tyroxinu (celkový tyroxin-všechen hormon, který byl žlázou vyroben, volný tyroxin- to je množství hormonu, které je přímo „připraveno k použití“ a TSH – hormon, který podněcuje vytváření tyroxinu ve štítné žláze), ale užitečné je znát i hladinu cholesterolu a změřit krevní obraz. To vše se provádí z krve, je tedy třeba, aby Váš veterinární lékař odebral krev a poslal ji do specializované laboratoře. Někteří veterinární lékaři dávají přednost tomu, že měří jeden z parametrů štítné žlázy sami na svých přístrojích. Můžete také o odběr požádat, přívézt nám vzorek a nechat si potřebné změřit – například v naší laboratoři ☺. My pro nové pacienty doporučujeme vždy kombinaci TSH a celkového nebo ještě lépe volného tyroxinu, při kontrole pak podle uvážení konkrétní situace někdy postačí i jen jeden z parametrů, pokud je nutné brát zvláštní ohled na cenu vyšetření. Měření v naší laboratoři provádíme na speciálních soupravách určených pro psy, vyšetření je tak mnohem přesnější.

Jak se porucha léčí ?

Léčba patří vždy do rukou zkušeného veterinárního lékaře. Spočívá v tom, že se zvířeti podává chybějící hormon, ve formě tablet. Léčba není finančně nákladná, ale od majitele vyžaduje určitou pečlivost. Důležité je správné dávkování, je tedy dobré, pokud majitel podává nemocnému psovi léky pravidelně a v předepsaných dávkách. Nastavení hladiny léku je třeba v pravidelných intervalech (zhruba 6 měsíců) kontrolovat. Malá nebo i příliš vysoká dávka je pro psa škodlivá. Léčba je doživotní, ale při správném nastavení hladiny není pro psa ani majitele příliš zatěžující a pes se správně léčenou hypotyreózou má všechny předpoklady dlouhého, šťastného a plnohodnotného života.