Krytí a chov

 

Krytí

Krytí – určení vhodného termínu pomocí různých metod – kde je nejlepší poměr cena/výkon?

Pro každého chovatele je krytí provázané s organizací převozu zvířat, někdy i na dlouhé vzdálenosti. Ceny za špičkové krycí psy rok od roku rostou, stejně jako náklady na dopravu a ubytování při zahraničním krytí. Pro každého chovatele tedy krytí představuje složitou a cenově náročnou fázi jeho činnosti.

Pro úspěšné krytí je nutné splnit základní předpoklady. Podle našich chovatelských i laboratorních zkušeností je k tomu potřeba trojí předpoklad :

  • 1.dobrá kondice feny
  • 2.krycí pes, který není sterilní
  • 3.určení vhodného dne pro krytí

Pro určení doby krytí chovatelé v současnosti využívají několik přístupů:

– podle délky hárání – mezi 10. až 12. dnem, tato metoda má svoje omezení v tom, že ne všichni majitelé feny mohou přesně určit den, kdy fena začala hárat. Navíc jsou známé případy, kdy fena byla nakryta 20. nebo i více než 20. den od prvních projevů hárání

– podle svolnosti k páření – oblíbená, ale poměrně riskantní metoda, která zvlášť u fen, které jsou odmítavé vůči psům nemusí vést k zabřeznutí

– podle vaginální cytologie – podle literárních pramenů podává spíše informaci o tzv. estrogenizaci feny (více v článku Vitásek R. a spol : Veterinářství 2001, 51:9-11) a méně podává informaci o fázi pohlavního cyklu, což je však informace, která nás zajímá nejvíce

– podle hladiny progesteronu – jednoznačně nejbezpečnější a nejúčinnější metoda. Podle hladiny progesteronu lze určit přesnou fázi cyklu a tudíž i přesné dny, kdy je největší šance na zabřeznutí feny. Podle dostupné literatury je pravděpodobnost zabřeznutí při použití metody měření progesteronu kolem 90%.

Co je potřeba ke zjištění hodnoty progesteronu :

  • 1.odebrat krev
  • 2.odvézt jí do laboratoře – u některých veterinářů můžete krev nechat, s tím, že jejich laboratoř se o krev postará – zde však radíme zjistit cenu takové služby a porovnat ji s níže uvedenými cenovými informacemi

Jaká jsou úskalí této metody? Je potřeba používat laboratoř, která má zkušenost s měřením progesteronu u psů, umí výsledek vyhodnotit a výsledky pošle tentýž den po odběru. Jinou nevýhodu tato metoda nemá, při využití služeb zručných veterinářů je stres spojený s odběrem krve u zvířete minimální (hůře je na tom často majitel! ).

Cenové srovnání :

Metody založené na pozorování majitele jsou samozřejmě nejekonomičtější z hlediska samotného určení vhodné doby pro krytí. Pokud však jedete pár set kilometrů zbytečně, čili fenu nenakryjete jen proto, že jste špatně odhadli chování feny, je tato metoda naopak asi tou nejdražší.

Vaginální stěr – cena se pohybuje kolem 100-300 Kč, spolehlivost nižší než u progesteronu.

Odběr krve pro progesteron stojí v Praze a středočeském kraji v rozmezí 80-150,- Kč, stanovení progesteronu v naší laboratoři stojí 260,- Kč, pokud nám vzorek sami přivezete.

Tudíž, za cenu maximálně do 500,- Kč můžete mít přesnou představu o tom, kdy fenu připustit. S ohledem na cenu za krytí a cestovní náklady je to nejméně riskantní a tudíž i nejekonomičtější způsob určení vhodné doby pro krytí.