Pro lékaře

V této rubrice budeme nabízet upozornění na zajímavé články domácí a zahraniční literatury a také zde publikujeme vlastní texty. Informace týkající se odběrového materiálu a fungování naší laboratoře, shrnuté do odpovědí na nejčastěji kladené otázky, se kterými se u nás v laboratoři setkáváme, najdete v sekci Sklerotikon. Co se bude psát ve Sklerotikonu můžete ovlivnit i Vy, naši klienti – napiště nám Vaše otázky na e-mail (nejlépe na judita.arnostova@frestone.cz nebo i vysledky.freston@seznam.cz – na výsledkovém e-mailu je možné, že se s reakcí do Sklerotikonu trošku zdržíme kvůli přeposílání informací, ale v případě potřeby funguje na otázky také).

 

Upozornění na zajímavé články, které lze získat zadarmo :

Přehledný článek pro diagnostiku thyreopatií u koček se nám líbil článek Obesity increases free thyroxine proportionally to nonesterified fatty acid concentrations in adult neutered female cats, autoři Ferguson D.C.et al.

 

Co je to referenční rozmezí ?

To, co nás na laboratorních výsledcích zajímá je především zda je naměřená hodnota “normální! nebo ne. “Nenormální “ hodnota může znamenat důležitou stopu vedoucí k odhalení nemoci. To znamená, že nestačí pouhé číslo z laboratoře, je potřeba vědět, zda je tato hodnota normální nebo ne. Abychom tuto informaci dostali, srovnáváme výsledek s rozmezím fyziologických hodnot. To bývá definováno jako interval mezi dvěma mezními hodnotami, do tohoto interval u spadají výsledky měření většiny zdravé populace. Za většinu se nejčastěji považuje 95% výsledků zdravých jedinců. Tedy, je-li pro určitý parameter referenční rozmezí pro kočky 6-20, pak 95% zdravých koček bude mít naměřené hodnoty uvnitř tohoto rozmezí, 5% zdravých koček bude mít hodnotu menší než 6 nebo větší než 20. Toto je třeba si uvědomit při interpretaci výsledků, které nejsou uvnitř referenčního rozmezí.

 

Jak se taková referenční rozmezí získávají?

Nejčastějším způsobem je, že vybereme jedince, kteří splňují určité předpoklady –nejčastěji se jedná o jedince, u kterého je předpoklad nepřítomnosti nemoci. V praxi humánních laboratoří je to poměrně snadné a volí se obvykle dárci krve: zde je největší pravděpodobnost, že jsou to zdraví a dostatečně předem vyšetření dospělí lidé. U veterinárních referenčních rozmezí je situace komplikovanější. Naše laboratoř proto k určení vlastních referenčních rozmezí používá jednak zvířata, která jsou odebírána v rámci preventivních prohlídek, jednak u předoperačních vyšetření před operací zdravých zvířat (např. kastrace). U všech odebereme například nalačno krev a provedeme měření koncentrace příslušné látky (např. glukózy, močoviny, kreatininu apod.). Všechny získané hodnoty potom seřadíme vzestupně podle velikosti a oddělíme („škrtneme“) 2,5 % nejvyšších a nejnižších výsledků: uvnitř takto vzniklého referenčního rozmezí tedy leží právě požadovaných 95 % výsledků.

 

Publikovaná a “vžitá” referenční rozmezí

Podíváme-li se na dostupné zdroje informací (internet, odborné publikace) setkáváme se s uváděním referenčních rozmezí pro určitý analyt (např. glukóza) pro dané zvíře (kočka, pes ap.). Tyto hodnoty jsou pravděpodobně literární hodnoty získané z uvedených nebo neuvedených zdrojů (učebnice, odborné publikace). Mohou být dobrým vodítkem pro rychlou orientaci a pro praxi je výhodné si pamatovat, že např. hodnota ALT u zdravého psa by neměla překročit 1ukat/l. Ve výsledkovém listu, který obdržíte z laboratoře by však mělo být uvedeno referenční rozmezí , které si laboratoř stanovila sama ! To je důležité zvláště u stanovení, která se získávají měřeními na principu imunoanalýzy – hormony, protilátky, antigeny. Například, pokud v jedné laboratoři vyjde, progesteron 2,6 ng/ml a v druhé 3,6 ng/ml, neznamená to, že jedna z nich pochybila. Pokud jejich referenční rozmezí jsou různá a klinický závěr je stejný, je vše v pořádku. Znamená to, pravděpodobně, že obě laboratoře používají různé metody (např. jedna chemiluminiscenční, druhá RIA metodu). Ale i v případě, že obě laboratoře používají stejný typ metody, ale od jiného výrobce, můžeme čekat určité rozdíly naměřených hodnot.

Proto, například, při interpretaci výsledků progesteronu u feny při stanovení optimální doby krytí je důležité vědět, zda tato laboratoř má vlastní referenční rozmezí a jaké je. Pokud se při interpretaci chceme opřít o publikované údaje, je třeba minimálně použít stejnou měřící soupravu jako použili autoři článku, o jehož hodnoty chceme svou interpretaci výsledku opřít.

Závěrem tohoto krátkého a zjednodušujícího pohledu na referenční rozmezí chceme poděkovat všem veterinárním lékařům a majitelům zvířat, kteří nám přispívají k nalezení vlastních referenčních rozmezí.