Sklerotikon

Jen Jára Cimrman věděl vše, my ostatní zapomínáme. Proto je tu Sklerotikon. Zde najdete informace, které se často zapomínají. Naopak tu nenajdete vědecké články, složitá pojednání nebo úvahy. Heslem je stručně-jasně-použitelně. Obsah záložky můžete ovlivnit tím, že napíšete nalibuse.arnostova@freston.cz svůj tip.

První příspěvěk:

Sérum nebo plasma?

Odběr, odběrový materiál a skladování vzorku ovlivňuje výsledek z více než 40%!

Výběr nevhodné odběrové zkumavky pak může zcela zhatit jakékoli diagnostické ambice.Proto je dobré si osvěžit toto minimum :

krevní obraz: EDTA zkumavka
biochemie: srážlivá krev – na zkumavce je malým písmem napsáno SERUM nebo CLOT ACTIVATOR. Pokud si nejste jisti, je možné krev odebrat do zkumavky “bez ničeho” např. eppendorfka
hormony: srážlivá krev
koagulace: citrát
barbituráty: srážlivá krev – zkumavka BEZ GELU nebo zkumavka “bez ničeho”
FeLV, FIV, FIP: srážlivá krev

Druhý příspěvek

Můžeme dostat zkumavky?
Svým klientům poskytujeme zkumavky zdarma, v počtu, který odpovídá jejich měsíční spotřebě. Poskytujeme zkumavky dvojího typu, a to s EDTA pro krevní obrazy a s aktivátorem srážení (sérové) na většinu ostatních parametrů.

Můžeme u vás měřit humánní vzorky? Jak se liší výsledky?
Ne. Naše laboratoř zpracovává pouze vzorky zvířat, pro tento účel je schválena. To ale není jediný důvod. Zatímco u biochemie je princip stanovení a soupravy, na kterých měření provádíme shodné s humánními, krevní obraz zvířete není možné spolehlivě vyšetřit na humánních analyzátorech, takže toto neprovádíme. Rovněž veškerá vyšetření, kde sledujeme antigeny nebo protilátky (infekční choroby koček, borrelia u psa) provádíme na druhově specifických soupravách a stejné je to s měřením hormonů. Proto např. vyšetření štítné žlázy z humánního vzorku by bylo zatíženo velkou chybou, stejně jako je tomu naopak. Příklad : humánní souprava pro celkový tyroxin je kalibrována pro referenční hodnoty 58-161 nmol/l – referenční hodnoty u psa začínají u 12 nmol/l.

Lze do laboratoře zaslat vzorek?
Lze, vzorky zaslané neodmítáme. Je však potřeba domluvit se na podmínkách – od zasílání plné krve poštou Vás budeme odrazovat, ale nalezneme přijatelné řešení, popř. poskytneme izolační materiál pro přepravu zmraženého séra. Vzorky na hematologická vyšetření nemá smysl posílat vzhledem k povaze materiálu byste nedostali validní výsledky.